Er kraftbransjen for kompleks og vanskelig?

På Debatten NRK ble kraftselskapene mer eller mindre, unisont, utpekt som svindlere med særdeles liten tillit.

Bransjen blir angrepet for å oppgi en pris ved salg og noe helt annet på første faktura.

Nå skal ikke Meløy Energi forsvare eller angripe framstillingen, men vi tenker at det er på tide med en liten informasjonsrunde.
Meløy Energi forsøker å opptre korrekt og ha gode produkter over tid. Ikke minst skal vi ha produkter som kundene forstår og heller ikke alt for mange produkter.


Meløy har i dag 3 ulike produkter:

Fastprisprodukter som vi har lokale navn på: Tåkeheimen med binding i 1 år, Lysvatn med binding i 2 år og Reben med binding i 3 år. Felles for disse er at du har samme pris i hele perioden. Prisen er satt ut fra innkjøpspris, inklusiv elsertifikater.
Å forutse kraftpriser i tre år framover er en vanskelig øvelse, men enkelte kunder ønsker forutsigbarhet. Derfor har vi også en «utkjøpsklausul» knyttet til fastprisproduktene.


Standard variabel er et produkt som vi endrer pris på flere ganger pr. år. Som regel kjøper vi inn kraft i forkant og sikrer tilstrekkelig volum også her, men svingningene kan være store og vi gjør en månedlig vurdering på pris og evt sikring (innkjøp). Vi har bare ett produkt på denne type og det er Meløy variabel.


Det siste er spotprodukter som anbefales av forbrukermyndighetene og som gjenspeiler markedet best. Her har Meløy Energi tre markedsførte produkter: Meløyspot, Svartisspot og Sponsorspot.
Meløyspot avregnes time for time, mens Svartisspot avregnes gjennomsnitt pr mnd. For de fleste vil det ikke være forskjell, men hvis man ønsker å spekulere i lavere timepriser på natt, eller perioder med lavere forbruk, så er det Meløyspot som avspeiler dette. Gjennom Sponsorspot kan man gi et lite bidrag til fotballaget, koret eller korpset, der man i utgangspunktet definerer hvem man ønsker å støtte.


Prising av produktene

Hver høst går vi gjennom tariffering på produktene slik at de gjenspeiler våre forventninger i budsjettet.
Likevel har vi vurdering på variabelproduktene og fastprisproduktene månedlig og her kan det komme prisendringer.


Hvordan prises produktene?

Meløy Energi har valgt å samle «vår fortjeneste» i påslaget som blir presentert på produktet. Vi har ikke, som mange andre, faste månedlige gebyr på kraft. Men kunden betaler gebyr for utsending av papirfaktura.


Hva må bransjen gjøre for å gjenvinne tilliten?

Meløy Energi vil fortsatt rendyrke en enkel produktmiks. Velger man et spot produkt, må man påregne markedssvingninger. Men over tid skal produktet komme best ut prismessig.
Dersom man velger et produkt, skal det følge med en oversikt over hva man skal betale. Og det skal ikke komme store overraskelser når fakturaen kommer (standardavtale + egne kontraktsbetingelser). Sørg for at du får dette tilsendt når du bestiller strøm fra en aktør.

Trygg strømhandel


Energi Norge, i samarbeid med Dikstriktsenergi, der vi er medlem, har satt i gang et prosjekt med «Trygg strømhandel», som skal gi en sertifisering av medlemmene. Dette vil Meløy Energi delta på og vi tror egenjustis, krydret med klare forventninger fra forbrukermyndighetene, kan være med på å endre en bransje som dessverre gjennom program som «Debatten», opplever å bli hengt ut som særdeles lite troverdig.

 

Har du spørsmål om produkter, priser eller hvilke valg man bør gjøre – ta gjerne kontakt med Meløy Energi.

 

Reinert Aarseth
Fiber- og markedssjef