Årets TV-aksjon

Meløy Energi AS bidrar

 

Plan Internasjonal er en global bistandsorganisasjon som jobber for barns rettigheter i mer enn 70 land. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først. Plan er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral, og har jobbet med barn siden 1937.

Dersom du ønsker mer informasjon om organisasjonen Plan Internasjonal kan en lese mer på følgende link: https://www.plan-norge.no/ 

Årets TV-aksjon NRS går av stabelen 24. oktober, og går spesifikt til Plan International sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap i fem land, der problemet er størst, nemlig Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi.

Du kan lese mer om hvordan Plan jobber med å  bekjempe barneeksteskap her: https://www.plan-norge.no/slik-arbeider-plan/barneekteskap.

Plan International opplyser at de med inntektene fra årets TV-aksjon skal styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn. Dette er spesielt viktig i en tid hvor koronakrisen har svekket jenters rettigheter ytterligere. De skal støtte jenter som har giftet seg og blitt mødre i ung alder, samt skape nye muligheter for jenter som har kommet seg ut av eksteskap og står på bar bakke.

Du kan lese mer om TV-aksjonen ved å besøke hjemmesiden www.blimed.no

Alle bedriftene i Meløy er blitt oppfordret til å gi et bidrag til årets TV-aksjon, og Meløy Energi AS ønsket selvfølgelig å støtte denne viktige saken. Samtidig oppfordrer vi andre bedrifter i Meløy til å gjøre det samme, ved å benytte følgende link: https://giverstafett.no/gi-gave